Baggrundsrapporter og undersøgelser har bl.a. ligget til baggrund for den udgivet rapport 20-01-2021
1. Fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingbor - Stratetisk analyse / forberende studie" >>

Nedenstående baggrundsrapporter og undersøgelser kan opleves
som gentagelse på gentagelse - men der er absolut forskelle

1-B. En fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg-Maria, grov kostnadsindikation
PM milö, anslutning Helsingborg C - Maria Station

Download puplikationen ⬇︎

2-B. Rapport. Fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör
Fördjupad studie

Download puplikationen ⬇︎

3-B. En fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg
Fördupad utredning stationer

Download puplikationen ⬇︎

4-B. Strategisk analyse for en fast Helsingør-Helsingborg forbindelse
Samlet rapport over analysearbejde

Download puplikationen ⬇︎

5-B. Fast förbindelse mellam Helsingborg och Helsingör
Översiktlig miljöanalyse avseende sänktunnel

Download puplikationen ⬇︎

 

6-B. Fast Förbindelse mellam Helsingborg och Helsingör
Jämförelse ur ett miljøperspektiv

Download puplikationen ⬇︎

7-B. Grønne transportkorridorer i Hovedstadsregionen
Regionsrådets politiske tilkendegivelse
21. september 2020

Download puplikationen ⬇︎

8-B. En fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg
Teknisk utredning

Slutversion 2021-01-18

Fördjupad utredning stationer

Download puplikationen ⬇︎

9-B. Betydning af en fast HH-forbindelse for godstransporten
- Slutrapport

Download puplikationen ⬇︎

10-B. Kortlægning af trafikstrømme over Øresund
Summary

Download puplikationen ⬇︎

11-B. Samhällsekonomisk analys
- metodik och resultat

Download puplikationen ⬇︎

12-B. Betydning af en fast HH-forbindelse
Forudsætninger og muligheder for turisme i forbindelsens danske og svenske næropland

Download puplikationen ⬇︎

13-B. HH-Förbindelsen
Finansiering & organisering

24. november 2020

Download puplikationen ⬇︎

14-B. PM - Fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör
Fördjupad studie

Samhällsekonomisk analys - metodik och resultat

Download puplikationen ⬇︎

15B. Amberg Emginnering
HH-Fast Förbindelse

2019
God læsning