Transportminister Benny Engelbrecht

Espergærde - Snekkersten 11. marts 2021

Fast forbindelse Helsingør-Helsingborg

Vejdirektoratets nye rapporter vedrørende ”Strategisk analyse af en Fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg” har skabt stor bekymring hos mange borgere og givet anledning til Borgerinitiativet Stop HH-forbindelsen.

Analysen omfatter anlæg af motorvejstunnel syd om Helsingør og Helsingborg og anlæg af banetunnel mellem Helsingør Station og Helsingborg Station.

Vi skal bede Transportministeren om at lægge den faste HH-forbindelse i graven. Vi beder om, at Regeringen og Folketinget undlader at bruge tid og ressourcer på fortsatte undersøgelser, som vil skabe utryghed og frygt om fremtiden for borgere i Helsingør, Snekkersten og Espergærde.

Helsingørmotorvejen forlænges i to tunnelrør under Øresund
Motorvejstunnel-projektet vil betyde et uacceptabelt voldsomt indgreb med enorme udgravninger gennem den fredede Rørtang-kile tæt på boligområder i Snekkersten og Espergærde.

Men vi frygter det kan blive endnu værre. For så vidt vi ved, har man aldrig før gennemført boring dybt under havbunden med så stor en diameter som kræves til et motorvejsprojekt. Og de geologisk meget komplicerede forhold under Øresund vil ikke gøre det nemmere.

Derfor kan det meget nemt ende med, at man i stedet for borede tunneller vælger at gennemføre det i rapporten omtalte sænketunnel-alternativ. Det vil indebære kilometer lang udgravning helt frem til Øresundskysten gennem skoven Egebæksvang og ejendomme på begge sider af Strandvejen.

Hertil kommer ødelæggelse af Øresunds enestående bundfauna i forbindelse med udgravning af en dyb og bred rende i havbunden på tværs af Øresund fra kyst til kyst, hvori sænketunnellen skal placeres.

Kystbanen forlænges i to tunnelrør under Øresund
Banetunnel-projektet i Helsingør er mindst ligeså uacceptabelt som motorvejs-projektet.
Etablering af banetunnellen vil forvandle pæne villakvarterer til noget, der ligner et meteorkrater. 60 (tres!) ejendomme skal fjernes for at Kystbanen kan føres dybt ned i jorden til en ny Helsingør undergrunds-banestation 30 (tredive!) meter under jordens overflade. Den 8-10 år lange byggeperiode bliver slem for beboerne i de tilbageblevne huse, og uden tog mellem Snekkersten og Helsingør.

Meget mere fjerntrafik på langs gennem hovedstadsområdet
Det blev i sin tid besluttet at den faste forbindelse mellem Danmark og Sverige skulle være København-Malmø. Så sådan én fik vi i ”Øresundsbron”, og her er stadig god plads til flere biler og tog. I dag er det kun en mindre del af trafikanterne, der vælger at køre mod nord hele vejen på langs gennem hovedstadsområdet til Helsingør for at benytte færgerne til Helsingborg.

Anlæg af en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg vil få mange bilister til at vælge denne fremfor ”Øresundsbron”. Det betyder mindre trafik i Sverige mellem Malmø og Helsingborg og mere trafik i Danmark mellem København og Helsingør.

Ifølge Vejdirektoratets rapport vil mertrafikken ikke kræve udbygning af vejnettet. Men det kan jo blive nødvendigt på længere sigt. Det kan betyde genoplivning af de gamle planer om anlæg af en ydre ringmotorvej B5, som vil medføre yderligere fragmentering af smukke delvis fredede landskaber i Nordsjælland til skade for biodiversiteten og de rekreative kvaliteter.

Underskudsforretning
Ifølge Vejdirektoratets rapporter er det i lighed med andre brugerfinansierede infrastruktur–projekter forudsat, at vej- og baneforbindelsen skal være tilbagebetalt inden for 40 år efter åbningen. Men det er ikke muligt.

Vejdirektoratet anfører, at vejforbindelsen med brugerbetaling vil have genereret et overskud efter 40 år på 2 milliarder kr. Men hertil kommer et indtægtstab ved overflytning af trafik fra ”Øresundsbron” på 450 millioner kr./år eller 16 milliarder på 40 år.  Anlæg af vejforbindelsen alene vil derfor give et underskud på 14 milliarder kr. Jernbaneforbindelsen vil efter 40 år – med modregning af billetindtægter mv. – koste yderligere 14 milliarder kr.

Dårlig samfundsøkonomi
For det kombinerede vej- og baneprojekt har Vejdirektoratet beregnet en intern rente på 2,9 pct. Det betyder, at projektet ikke er samfundsøkonomisk rentabelt. Hertil kræves en intern rente på mindst 3,5 pct.

Derimod anfører Vejdirektoratet, at det vil være samfundsøkonomisk rentabelt at anlægge vejforbindelsen alene, idet der for denne er beregnet en intern rente på 5,0 pct. Men hvis man tager indtægtstabet fra overflytning af biltrafik fra ”Øresundsbron” med i regning, bliver den interne rente væsentligt lavere. Og det samme gælder naturligvis for det kombinerede vej- og baneprojekt.

I øvrigt fremgår af ovenstående at baneprojektet isoleret betragtet er langt fra at være samfundsøkonomisk rentabelt, og ifølge Vejdirektoratets rapport vil det da også give et bragende underskud.

Konklusion
Den strategiske analyse som Vejdirektoratet, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og det svenske Trafikverket har gennemført, viser med al tydelighed at det ikke vil være hensigtsmæssigt at bruge løs af Jordens stadig mere begrænsede ressourcer, udlede enorme mængder CO2, vælte en masse huse i Helsingør, grave kæmpestore og meget dybe huller i fredede områder og bore løs med monster-store bor i vanskelig geologi dybt under havets bund for at gennemføre et samfundsøkonomisk urentabelt, underskudsgivende projekt.

Kopi af dette brev er sendt til Folketingets Transportudvalg.

Venlig hilsen
Borgerinitiativet Stop HH-forbindelsen
v/ Peter Pejtersen, Espergærde

Pressemeddelelse 08. marts 2021

Borgernes modstand mod HH-forbindelsen udvikler sig.

Borgere fra Espergærde, Snekkersten og Helsingør er gået sammen om at stifte Borgerinitiativet Stop HH-forbindelsen, som arbejder for at HH-projektet begraves.

Borgerinitiativet er blevet nødvendigt efter Vejdirektoratets og det svenske Trafikverkets offentliggørelse af Strategisk analyse af en Fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg.

  • ”Den skitserede tunnelforbindelse mellem Helsingborg og Helsingør er en miljømæssig katastrofe for store dele af Helsingør Kommune.
  • Vi forudser tab af betydelige naturværdier både i den fredede Rørtang-kile, Egebæksvang skov og i Øresund.
  • Vi frygter, at Helsingør by vil ende som en blindtarm, hvor handelslivet vil gå i permanent Corona-dvale.
  • Helsingørmotorvejen og Kystbanen vil hver dag blive belastet med 6.000 / 8.000 ekstra køretøjer/passagerer, hvilket slet ikke opvejes ved gevinsten af 2.000 færre køretøjer på Kongevejen i Helsingør.
  • Ca. 60 ejendomme skal eksproprieres, og den 8-10 år lange anlægsperiode vil være ødelæggende for vores dejlige byer ”, udtaler talsmand Peter Pejtersen og fortsætter:

”Økonomisk er der tale om en kæmpe fejlinvestering på 42 milliarder kr. (23 til vejforbindelsen plus 19 til baneforbindelsen).

Ligesom ved andre brugerfinansierede infrastrukturprojekter er det forudsat, at vej- og baneforbindelsen skal være tilbagebetalt inden for 40 år efter åbningen.  Det er bare ikke muligt. For hertil kræves et tilskud på 14 milliarder kr.! Og så er indtægtstabet på Øresundsbron på en lille halv milliard kr. pr. år, der skyldes overflytning af trafik fra Øresundsbron til HH-forbindelsen, slet ikke er taget med i Vejdirektoratets regnestykke! Hvis man gør det, ser det naturligvis endnu værre ud, og anlæg af vejforbindelsen alene vil heller ikke kunne betale sig.

Den foreslåede HH-forbindelse flytter trafikken og CO2-forureningen fra Sverige til Helsingørmotorvejen/Kystbanen. Og selv om vi holder meget af svenskerne, mener vi, at de svenske trafikproblemer bør løses i Sverige”, slutter Peter Pejtersen.

Borgerinitiativet Stop HH-forbindelsen giver borgerne en stemme, som er uafhængig af interesseorganisationer for vognmænd, erhvervsorganisationer, jernbaneselskaber, færgerederier og politiske partier.
 

Kontakt for yderligere informationer
Peter Pejtersen
Tlf.: +45 21 39 33 87

www.stophh.dk
Facebook: Stop HH-forbindelsen
https://www.facebook.com/groups/199130395333021