Om borgerinitiativet stophh.dk

Borgerinitiativet

Borgerinitiativet Stop HH-forbindelsen er en folkelig og tværpolitisk modstand mod planerne om anlæg af en nordlig Øresundsforbindelse med afsæt i Helsingør og Espergærde/Snekkersten.

Initiativet blev stiftet i februar 2021 umiddelbart efter offentliggørelsen af rapporterne vedrørende ”Strategisk analyse af en Fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg”.

På denne side vises tre planer fra rapporterne.

Strategisk analyse af en Fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg

Den strategiske analyse omfatter vej- og baneforbindelse i borede tunneller under Øresund (de to grønne linjer). Hver grøn linje repræsenterer to parallelle tunneller idet der en tunnel for hver køreretning.

Kystbanen skal føres ned i jorden med anlæg af en ny Helsingør tunnelbanestation ca. 30 meter under jordens overflade. Planen viser hvordan banen langs Stubbedamsvej kan føres nedad, først i åben grav (lilla linje) og videre i udgravning der overdækkes (blå linje) for at fortsættes i boret tunnel (grøn linje) frem til tunnelbanestationen (rød linje). 60 ejendomme forventes eksproprieret.

Helsingørmotorvejen forlænges mod øst i en stor bue gennem den fredede Rørtang-kile nord om det gamle ledvogterhus og føres ned i jorden så den kan føres i boret tunnel under Nordbanen og Agnetevej. Gennem den fredede Rørtang-kile vil motorvejen ligge i udgravning der overdækkes. Som alternativ til boret tunnel omtales en løsning med sænketunnel (Femern-tunnelen er en sænketunnel). En sådan løsning vil indebære udgravning gennem Egebæksvang frem til Øresund.