Rapporter og prospekter

Strategisk analyse af en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg

Initiativet stophh.dk blev stiftet i februar 2021 umiddelbart efter resultatet af den Strategisk analyse af en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg (HH-forbindelsen) blev offentliggjort.

<< Klik på billedet og læs analysen her og nu

Nedenstående rapporter og publika-
tioner er ikke opsat i kronologisk rækkefølge. 

Vi vil dog prøve at give en kort synopsis for hver publikation. 
Alle publikationer kan downloades.

Grundet de meget omfattende publikationer har vi valgt at oprette en særskilt side 
"Baggrundsrapporter og undersøgelser" 
som der også er link til foroven.

1. Fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg
Strategisk analyse / forberedende studie

► Læs publikationen online - Klik på billedet

Download puplikationen ⬇︎

Læs publikationen online

2. Kommisorium for stratetisk analyse af fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg

Download puplikationen ⬇︎

3. Prospekt - Fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg
Grundlag for politisk beslutning

Download puplikationen ⬇︎

4. Aftale om et sammenhængende Danmark
Regeringen, Venstre, Liberal Alliance, Konservativ og Dansk Folkeparti

Download puplikationen ⬇︎

5. Øresunds bundfauna
Dansk - Svensk Øresundssamarbejde

Download puplikationen ⬇︎

 

6. Infrastruktur i Hovedstaden

Download puplikationen ⬇︎

7. Europasporet
Lukket proces i det danske Transportministerium, der snævert fokuserer på HH forbindelsen over Øresund for både bil og jernbane
God overskuelig læsning.

Download puplikationen ⬇︎

8. Strategisk analyse for en fast Helsingør-Helsingborg forbindelse
SAMLET RAPPORT OVER ANALYSEARBEJDE

Rambøll